Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7247

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 maart 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Drugs - Inbeslagnames - Evolutie

verdovend middel
handel in verdovende middelen
verbeurdverklaring van goederen
officiŽle statistiek

Chronologie

17/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
3/5/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-7247 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-2825 gaf de geachte minister cijfers over de hoeveelheid in beslag genomen drugs, ingedeeld per drugsoort met betrekking tot 2008 (cijfers van de politie en de douanediensten). Het ging toen over voorlopige cijfers

Vandaar mijn vragen, teneinde een inzicht te krijgen op de evolutie van het aantal inbeslagnames:

1. Wat is de hoeveelheid drugs die in beslag werd genomen tussen 2000 en 2009, ingedeeld per drugsoort en per jaar (cijfers van de politie en de douanediensten).?

2. Zijn er opmerkelijke tendensen in deze cijfers merkbaar?

3. Welke conclusies trekt de geachte minister uit deze cijfers?

Antwoord ontvangen op 3 mei 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Pas sinds 2002 zijn gemeenschappelijke cijfers van de politie- en douanediensten inzake inbeslagnames van drugs voorhanden.

In 2002 werden volgende drugs in beslag genomen door politiediensten en douanediensten:

Amfetamines (speed): 495 kg

Cocaïne: 3 946 kg

Hasj: 6 635 kg

Heroïne: 48 kg

Khat: 490 kg

Marihuana: 26 466 kg

XTC: geen gegevens

In 2003 werden volgende drugs in beslag genomen door politiediensten en douanediensten:

Amfetamines (speed): 19 kg

Cocaïne: 644 kg

Hasj: 5 655 kg

Heroïne: 51 kg

Khat: 620 kg

Marihuana: 13 194 kg

XTC: geen gegevens

In 2004 werden volgende drugs in beslag genomen door politiediensten en douanediensten:

Amfetamines (speed): 2 540 kg

Cocaïne: 3 522 kg

Hasj: 39 921 kg

Heroïne: 142 kg

Khat: 2 049 kg

Marihuana: 3 854 kg

XTC: geen gegevens

In 2005 werden volgende drugs in beslag genomen door politiediensten en douanediensten:

Amfetamines (speed): 946 kg

Cocaïne: 3 238 kg

Hasj: 1 419 kg

Heroïne: 140 kg

Khat: 70 kg

Marihuana: 525 kg

XTC: geen gegevens

In 2006 werden volgende drugs in beslag genomen door politiediensten en douanediensten:

Amfetamines (speed): 119 kg

Cocaïne: 3 946 kg

Hasj: 8 055 kg

Heroïne: 154 kg

Khat: 2 314 kg

Marihuana: 4 563 kg

XTC: 482 904 pillen

In 2007 werden volgende drugs in beslag genomen door politiediensten en douanediensten:

Amfetamines (speed): 483 kg

Cocaïne: 2 470 kg

Hasj: 58 544 kg

Heroïne: 548 kg

Khat: 1 892 kg

Marihuana: 12 758 kg

XTC: 541 245 pillen

In 2008 werden volgende drugs in beslag genomen door politiediensten en douanediensten:

Amfetamines (speed): 411 kg

Cocaïne: 3 852 kg

GHB: 23 liter

Hasj: 1 529 kg

Heroïne: 63 kg

Khat: 5 119 kg

Marihuana: 4 891 kg

XTC: 162 821 pillen

In 2009 werden volgende drugs in beslag genomen door politiediensten en douanediensten (voorlopige cijfers):

Amfetamines (speed): 49 kg

Cocaïne: 4 605 kg

GHB: 104 liter

Hasj: 18 660 kg

Heroïne: 241 kg

Khat: 1 685 kg

Marihuana: 4 463 kg

XTC: 29 926 pillen

2. De cijfers laten zien dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende jaren. Dit is volledig te wijten aan zeer grote inbeslagnames van drugs die zich soms voordoen. Het gaat dan om een heel grote inbeslagname die de hoeveelheid spectaculair doet toenemen. De aantallen van inbeslagnames blijft daarentegen min of meer constant.

Opmerkelijke vaststelling is de toename van de hoeveelheid in beslag genomen khat en de afname van de hoeveelheid in beslag genomen XTC.

3. De cijfers laten ons duidelijk zien dat de drugsproblematiek een veiligheidsprioriteit blijft en dat middelen en personeel ingezet moeten blijven om inbeslagnames van drugs verder te verzekeren.