Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-116

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 20 december 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding

ziekenhuis
beveiliging en bewaking
beroepsopleiding

Chronologie

20/12/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 )
20/12/2007 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-117
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-171

Vraag nr. 4-116 d.d. 20 december 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via de pers vernam ik dat ziekenhuizen de mogelijkheid hebben om stewards in te zetten om de veiligheid daar te garanderen. In nogal wat ziekenhuizen moet de politie blijkbaar optreden tegen diefstal en geweld. Zo’n steward zou de criminaliteit in kaart brengen en pijnpunten rond veiligheid moeten oplossen in een hospitaal. De overheid wil daarvoor 504 laaggeschoolden, jonger dan 30 jaar, inzetten. Zij zouden een opleiding volgen (wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid) alvorens ze de job mogen uitoefenen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Welke ziekenhuizen deden reeds een aanvraag om een steward te verkrijgen met het oog op het verbeteren van de veiligheid?

2. Hoeveel laaggeschoolden heeft de FOD Binnenlandse Zaken reeds gerekruteerd? Geraken alle plaatsen opgevuld?

3. Hoe verloopt het opleidingsprogramma?

4. Kan hij met de aangekondigde 504 stewards in opleiding, aan de huidige vraag voldoen? Naar verluidt zijn er reeds 363 aanvragen gebeurd. Of dient dit project uitgebreid te worden?

Antwoord ontvangen op 20 december 2007 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. De aanvragen van de stewards moeten ingediend worden bij FOD Volksgezondheid. Het antwoord op deze vraag behoort dan ook tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (cf. schriftelijke vraag nr. 4-172).

2. De ziekenhuisstewards worden aangeworven door de ziekenhuizen zelf.

3. Stewards in ziekenhuizen zijn bewakingsagenten die dienen te voldoen aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en-vorming, beroepservaring en psychotechnisch onderzoek zoals bepaald in artikel 6, 5º, van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Alvorens de volgende activiteiten : « toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen »; « toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen », te mogen uitoefenen in een door de minister erkende interne bewakingsdienst, dient betrokkene een psychotechnisch onderzoek af te leggen dat toegang verleent tot de opleiding tot het bekomen van het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent van 132 lesuren. Deze opleiding wordt voorzien in een opleidingsinstelling dat door de minister werd erkend.

4. Gelet op het feit dat de aanvragen worden behandeld door FOD Volksgezondheid, behoort het antwoord op deze vraag tot de bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (cf. schriftelijke vraag nr. 4-172).