Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2426

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

NMBS - Station Antwerpen - Renovatie van de gevel en de koepel

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
grootschalige projecten
begroting
hinder

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
5/6/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1558

Vraag nr. 4-2426 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op zaterdag 21 juni 2008 werd de koepel van het Centraal station te Antwerpen opnieuw opengesteld. Tussen mei 2007 en juli 2009 worden de gevel en de koepel onder handen genomen. De kostprijs werd begroot op 8,75 miljoen euro. Aan de koepel zelf is heel wat koper aangebracht. Koper dat in prijs gestegen is, samen met nog enkele andere bouwmaterialen.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

1. Haalt de NMBS de voorziene einddatum met de werken aan de gevel en de koepel van het Centraal station te Antwerpen?

2. Wordt de geraamde kostprijs (8,75 miljoen euro) overschreden door de werkelijke kosten (onder andere door de gestegen prijzen van bouwmaterialen)?

3. Plant de NMBS een initiatief naar de reizigers toe in 2009, omdat zij twee jaar lang hinder hebben ondervonden van de werken?

Antwoord ontvangen op 5 juni 2009 :

  1. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NMBS-Holding is van oordeel dat zij de vooropgestelde einddatum van de werken aan de koepel van het station Antwerpen-Centraal zal halen.

  2. De kostprijzen volgen de normale indexering. Er is dus geen uitzonderlijke stijging van de geraamde kostprijzen.

  3. De NMBS zal geen specifieke campagne voor de reizigers opzetten.

    Bijkomende opmerking:

    Volgens de tevredenheidsenquête van januari 2008 behaalde het station van Antwerpen-Centraal een score van 8,2 op 10 wat de verwachtingen en de tevredenheid van de klanten betreft; dit is de hoogste score bij de 37 stations van de NMBS- Holding.