Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1295

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de minister van Landsverdediging

Wolfstee - Kazerne en Terreinen - Bestemming

Regie der Gebouwen
strafgevangenis
publiek eigendom
militaire basis

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
1/8/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1295 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering 2003-2007 besliste om in Herentals, de terreinen en de legerkazerne Wolfstee, om te vormen tot een gevangenis.

Als antwoord op mijn mondelinge vraag nr.†4-225 (Handelingen nr.†4-25, blz. 17) vernam ik van de minister van FinanciŽn, bevoegd voor de Regie der Gebouwen: ďJustitie heeft het project-Herentals om meerdere redenen afgevoerd. Er waren technische problemen voor de beveiliging. Ook de geografische spreiding klopte niet. Herentals is niet centraal gelegen in Vlaanderen. Ten slotte kwam het project niet volledig tegemoet aan de noden. ď

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

Wat zijn de huidige plannen met betrekking tot het terrein van de kazerne Wolfstee, nu het plan om er een gevangenis van te maken is afgeschoten?

Antwoord ontvangen op 1 augustus 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op haar vraag te willen vinden.

In het kader van de rationalisatie van het onroerende patrimonium werd het militaire domein Wolfstee verlaten en overgedragen aan FOD FinanciŽn in december 2006 voor vervreemding.

Nadat het plan tot omvorming van de site naar een gevangenis definitief werd begraven in april 2008 door de Regie der Gebouwen, heeft Defensie onmiddellijk gevraagd aan het Aankoopcomitť Antwerpen om het goed nu zo vlug mogelijk te verkopen aan de meestbiedende.