Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2554

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Justitie

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Betwistingen van omgangsregeling bij scheiding - Beslissingen tot plaatsing

minderjarigheid
rechtspraak voor minderjarigen
kinderbescherming
echtscheiding
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
8/4/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1672

Vraag nr. 4-2554 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming geeft de jeugdrechter verschillende mogelijkheden om tussen te komen wanneer een minderjarige zich in een problematische opvoedingssituatie bevindt.

Zulke situatie kan ontstaan bij betwistingen tussen gescheiden ouders over het omgangsrecht van de minderjarige en kunnen er in uitzonderlijke gevallen toe leiden dat de minderjarige voor korte tijd wordt geplaatst in een instelling van de bijzondere jeugdzorg.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

Zijn er cijfers beschikbaar, uitgesplitst per arrondissement, over het aantal beslissingen tot plaatsing die door de jeugdrechter worden genomen naar aanleiding van betwistingen over de omgangsregeling ?

Welke is de leeftijd van deze minderjarigen die geplaatst worden ?

Antwoord ontvangen op 8 april 2009 :

Mijn diensten beschikken momenteel niet over betrouwbare cijfergegevens terzake. Samen met een werkgroep van betrokken actoren (griffiers, jeugdrechters, informatici,….) wordt op dit ogenblik werk gemaakt van een verbetering van de registratie op de jeugdgriffies. Eerste betrouwbare cijfergegevens inzake de jeugdrechtbanken worden verwacht vanaf 2010.