Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-161

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de minister van Justitie

Voorlopige hechtenis - Duur

strafrecht
voorlopige hechtenis
gedetineerde

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-76
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-666

Vraag nr. 4-161 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In november 2007 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ons land omdat de duur van de voorlopige hechtenis van Michel Lelièvre "onredelijk lang" was. De man zat acht jaar in voorhechtenis, namelijk van 14 augustus 1996 tot 22 juni 2004. Ons land werd veroordeeld tot het betalen van 6.000 euro aan morele schadevergoeding.

Wellicht zijn er nog veel gevallen van gevangenen die lange tijd in voorhechtenis zitten.

Vandaar kreeg ik graag een antwoord op de volgende vraag:

Kan de geachte minister mij een lijst bezorgen van het aantal gevangenen die op 1 november 2007 meer dan een jaar in voorhechtenis zaten, per gerechtelijk arrondissement en opgedeeld in maanden?