Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2829

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Koperdiefstallen - Evolutie - Processen-verbaal - Opname van het misdrijf in het Nationaal Veiligheidsplan

diefstal
misdaadbestrijding
koper
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
openbare veiligheid
gerechtelijke vervolging

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
22/4/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2829 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ook in 2008 bleef ons land niet gespaard van koperdiefstallen. Uit cijfers die ik van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken eerder mocht ontvangen (schriftelijke vraag nr. 4-583), bleek dat in 2007 er een stijging van 48,8 % ten opzichte van 2006 in de cijfers merkbaar was.

In 2006 bedroeg het aantal koperdiefstallen nog 1 160, in 2007 was dat reeds 1 727.

Dit soort criminaliteit heeft een enorme impact op de economie, niet het minst via de vertragingen die ook de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) regelmatig moet ondervinden op de spoorlijnen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister, teneinde een inzicht te krijgen op de evolutie van dit soort criminaliteit :

1. Zijn er cijfers beschikbaar over het aantal koperdiefstallen dat er in 2008 werden gepleegd ? Hebben de arrondissementele informatiekruispunten (AIK's) hierover gegevens ?

2. Wat is het aantal processen-verbaal dat werd opgesteld per gerechtelijk arrondissement ?

3. Wordt er overwogen om dit misdrijf op te nemen als prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan ?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

1. en 2. Zie de cijfers van de rrondissementele informatiekruispunten (AIK) in bijlage, voor 2007 en de acht eerste maanden van 2008.

De gegevens van de vier laatste maanden van 2008 zijn nog niet beschikbaar.

3. De aanpak van de rondtrekkende dadergroepen en van metaaldiefstallen is een prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan.

Hieronder vindt u, per arrondissement, het aantal koperdiefstallen in 2007.

Charleroi

206

Luik

173

Brussel

138

Antwerpen

130

Gent

107

Bergen

97

Aarlen

94

Namen

83

Turnhout

74

Doornik

62

Asse

62

Tongeren

60

Dendermonde

59

Kortrijk

55

Hasselt

52

Brugge

44

Mechelen

43

Dinant

41

Hoei

41

Nijvel

29

Marche-en-Famenne

27

Leuven

25

Neufchâteau

25

Oudenaarde

15

Verviers

15

Eupen

10

Veurne

6

Ieper

5

Totaal

1 778

Voor de eerste acht maanden van 2008 vindt u hieronder de lijst van het aantal koperdiefstallen per arrondissement.

Charleroi

130

Antwerpen

119

Luik

107

Brussel

87

Bergen

64

Tongeren

63

Gent

56

Namen

48

Asse

44

Dendermonde

40

Doornik

39

Leuven

34

Kortrijk

32

Turnhout

32

Aarlen

31

Hasselt

31

Mechelen

31

Dinant

29

Hoei

23

Nijvel

21

Brugge

19

Neufchâteau

19

Marche-en-Famenne

13

Verviers

11

Oudenaarde

10

Ieper

9

Veurne

6

Eupen

3

Totaal

1 151