Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2974

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 6 februari 2009

aan de minister van Justitie

Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen

strafgevangenis
Regie der Gebouwen

Chronologie

6/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2009 )
2/6/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2973

Vraag nr. 4-2974 d.d. 6 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Thomas Hammarsberg, de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa uitte eind 2008 kritiek op het Belgische gevangenisbeleid. De man hekelt de overbevolking in onze Belgische gevangenissen en de verouderde infrastructuur.

In drie gevangenissen zijn er cellen zonder sanitair. Het gaat om Vorst, Doornik en Merksplas. Daar moeten de gevangenen letterlijk de pot op. Uiteraard is het onmenselijk dat zij in een emmer moeten gebruiken als ze naar het toilet willen.

Het geactualiseerde Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden vertelt me dat de geachte minister Merksplas wil sluiten in 2013 en vervangen door een nieuwe gevangenis in die gemeente, dat Vorst sluit in 2016 en zal vervangen worden door een gevangenis in Evere. Rest er nog Doornik, dat open zal blijven.

Vandaar mijn vragen :

1. Hoeveel cellen zijn er in BelgiŽ die niet beschikken over sanitair en waar gedetineerden dus naar het toilet moeten op een emmer ? Is dat nog steeds het geval in Vorst, Doornik en Merksplas ? Of zijn er nog andere gevangenissen waar dit zo is ? Zo ja, dewelke ?

2. Tot wanneer denkt u deze onmenselijke toestanden zo te kunnen aanhouden ? Wordt er prioriteit gegeven om dit probleem op te lossen of dienen de betrokken gedetineerden te wachten tot hun gevangenis sluit in 2013 of 2016 ?

3. Welke renovatiewerken worden in Doornik uitgevoerd, met als timing juni 2009 ? Zitten hier ook sanitaire werkzaamheden in vervat, opdat deze gedetineerden vanaf juni op een echte WC kunnen ?

Antwoord ontvangen op 2 juni 2009 :

1. Met uitzondering van de gevangenissen van Merksplas, Vorst en Doornik, beschikken alle gevangenissen over de nodige sanitaire voorzieningen.

In Merksplas zijn er 70 cellen zonder sanitair; in Vorst 105 cellen en in Doornik 112 cellen.

2. In alle drie de genoemde gevangenissen zullen de noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd in afwachting van de nieuwbouw.

In Vorst zullen de nodige renovatiewerken worden gedaan in afwachting van een nieuwe gevangenis in Brussel.

Voor Merksplas zal er een actieplan uitgewerkt worden samen met de Regie der Gebouwen, waarin rekening wordt gehouden met nieuwbouw en mogelijke renovatie van de bestaande structuren.

Wat Doornik betreft, zijn de werkzaamheden in vleugel B aan de gang. Na het voltooien van die werkzaamheden, zal het grootste deel van de gevangenis over sanitair beschikken (90 cellen).

3. Zoals reeds vermeld in het antwoord op vraag 2, zal er in de gevangenis van Doornik een volledige renovatie gebeuren van vleugel B. Vanaf juni 2009 zullen 90 cellen over sanitair beschikken. Na deze renovatie zullen er nog 22 cellen overblijven die niet over sanitair en stromend water beschikken.