Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-832

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
ministerie

Chronologie

22/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 )
14/5/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-832 d.d. 22 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen werden op 27†februari†2007 geraamd door uw diensten op 1,3 miljoen euro. Dat antwoordde de geachte minister op een mondelinge vraag van collega Claude Marinower in de Kamer van volksvertegenwoordigers (vraag nr.†51-14207, Kamer, Integraal verslag nr. C1213, blz. 37).

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister: hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen in 2007?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken :

De onderhoudskosten worden gedragen door de FOD Justitie en derhalve is het de Regie der Gebouwen onmogelijk om het in 2007 betaalde bedrag aan onderhoudskosten mede te delen. De Regie der Gebouwen heeft ingestaan voor de opmaak van een aantal onderhoudscontracten, maar andere onderhoudswerken werden rechtstreeks besteld door de FOD Justitie, zonder tussenkomst van de Regie.

Volgende contracten werden als een vorm van dienstverlening door de Regie der Gebouwen aanbesteed :

a) onderhoud van technische installaties (HVAC, elektriciteit, sanitair) — prijs per jaar : 225 682 euro. Voor 2007 diende slechts betaald te worden voor twee maanden, dus 37 613,66 euro;

b) reinigen van gevels en daken — prijs per jaar : 151 790 euro. In 2007 waren hiervoor geen kosten;

c) tuinonderhoud — prijs per jaar : 58 469 euro. In 2007 waren hiervoor geen kosten.