Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-62

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 8 november 2007

aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

NMBS - Lijn Turnhout-Antwerpen - Ontdubbeling

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet

Chronologie

8/11/2007Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007)
20/12/2007Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-175

Vraag nr. 4-62 d.d. 8 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent werd het spoor op de lijn Turnhout Antwerpen te Tielen ontdubbeld. Dit heeft reeds een serieuze verbetering voor de verbinding tot gevolg. Nochtans moeten bij gebreke aan een volledige ontdubbeling, de treinen op de lijn nog steeds wachten om elkaar te kruisen. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat vlugger vertragingen met domino-effect optreden.

Een volledige ontdubbeling is dan ook logisch en nodig.

Vandaar mijn vragen aan de geachte Staatssecretaris:

1. Is hij bereid een volledige ontdubbeling van de lijn te realiseren?

2. Zijn er reeds stappen ondernomen (onderzoek, planning) voor deze piste?

3. Zo ja, welke is de timing? Zoniet, wanneer kan ermee gestart worden?