Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2458

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques

arbeidsongevallenverzekering
bijkomend voordeel
verzekeringsovereenkomst
dienstpersoneel

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
11/9/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-986

Vraag nr. 4-2458 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verzekeringsmaatschappijen sturen gezinnen de laatste tijd een brief waarin ze melden dat werkgevers bij de arbeidsongevallenwet van 10áaprilá1971 verplicht zijn om voor hun personeel een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. Zij raden dan ook aan om bij hen een verzekering af te sluiten. Wel wijzen ze er op dat PWA- of Gezinsbondmedewerkers al verzekerd zijn via hun organisatie.

Vandaar mijn vragen:

1. Zijn gezinnen die gebruik maken van dienstencheques niet automatisch verzekerd voor arbeidsongevallen die hun personeel zou oplopen? Zit dit niet ge´ntegreerd in het systeem? Zo nee, is de geachte minister van plan om dat toch te doen?

2. Zo ja, vindt de geachte minister dat dergelijke mailings misleidend zijn en de consument aanzetten tot het afsluiten van onnodige verzekeringscontracten?

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

  1. In de regelgeving dienstencheques zijn geen afwijkende bepalingen opgenomen wat betreft de arbeidsongevallenverzekering. Het is dus de erkende onderneming die als werkgever verplicht is een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor haar werknemers.

  2. Ja. Er moet dan ook door mijn collega’s bevoegd voor consumentenbescherming op toegezien worden dat deze praktijk zo snel mogelijk stopt.

    Ik zal hieromtrent een schrijven richten aan mijn collega’s bevoegd voor consumentenbescherming om hen over deze problematiek te informeren. Ik ben inderdaad van oordeel dat deze praktijk zo snel mogelijk moet stoppen.