Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-298

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 februari 2008

aan de minister van Justitie

Psychotrope stoffen - JustitiŽle case-manager (Drugsproblematiek)

psychotropicum
verdovend middel
drugverslaving
magistraat
openbaar ministerie

Chronologie

4/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-297
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-683

Vraag nr. 4-298 d.d. 4 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het koninklijk besluit van 22†januari†1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies werd in afdeling 2 de ďcase-manager justitieĒ ingevoerd.

De case-manager is de persoon die de minister van Justitie in elk gerechtelijk arrondissement aanwijst en die belast wordt met de bijstand van de magistraat bij de opvolging van de problematiek van psychotrope stoffen (artikel†40bis, 8ļ).

Via voormeld koninklijk besluit werden de begrippen risicovermindering en therapeutische adviezen opgenomen dit teneinde de drugsproblematiek aan te pakken door middel van bijstand en preventie.

Bij de algemene bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24†februari†1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica leek het nogal evident dat personen met een problematisch gebruik in eerste instantie thuis zouden horen in een verzorgingsmilieu, waar men de betrokkene kan opvangen en hem kan laten inzien dat hij verkeerd bezig en waar hij de nodige begeleiding krijgt in de strijd tegen de verslaving.

Via de case-manager zou zo iemand deze goede verzorging krijgen.

Hoe ťťn en ander in praktijk werd uitgewerkt blijft echter onduidelijk.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Werden er in de gerechtelijke arrondissementen reeds justitiŽle case-managers aangesteld?

2. In het negatieve geval, waarom niet en wanneer zal dit gebeuren?

3. In bevestigend geval, wat is het juiste profiel van de justitiŽle case-manager en onder welke overheid functioneert hij/zij?