Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-70

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 november 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie

Florennes - Nieuwe jeugdgevangenis - Stand van zaken

jeugdcriminaliteit
strafgevangenis
gevangenisstraf

Chronologie

13/11/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-71
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-155

Vraag nr. 4-70 d.d. 13 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering 2003-2007 besliste om in Florennes een Franstalige jeugdgevangenis te beginnen. Een deel van de kazerne daar zou omgebouwd worden. De jeugdinstelling in Everberg zou dan vanaf 1 januari 2009 eentalig Nederlands worden.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoever staat het met dit dossier van Florennes?

2. Wordt de deadline van 1 januari 2009 gehaald zodat Florennes operationeel is en de instelling in Everberg dus volledig Nederlandstalig wordt?