Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-696

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Haatzenders - Mogelijkheid om uit de ether te halen

televisie
gewesten en gemeenschappen van België
antisemitisme
jood
radiocommunicatie
satellietcommunicatie
Arabische Liga-landen
mobiele communicatie

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
17/7/2008 Rappel
4/9/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-440

Vraag nr. 4-696 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nog steeds bestaan er tal van Arabische haatzenders zoals Al-Manar, Sahar TV1, en de Egyptische zender Nile TV die het antisemitisme prediken. Ook roepen deze zenders op om terreurdaden te starten tegen de Joodse bevolking.

Sinds januari 2006 blokkeerde de Nederlandse regering de uitzendingen van deze eerste twee Arabische satellietzenders. Omdat media een bevoegdheid van de gemeenschappen is, meldde uw voorganger dat er overleg met die gemeenschappen nodig was. Minister Bourgeois antwoordde echter op 13 februari 2008 in het Vlaams Parlement dat: “Niemand dit dossier heeft aangekaart: de minister van Justitie niet en er is geen enkele vraag over gesteld.”

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Wordt het probleem van de haatzenders door Justitie opgevolgd?

2. Zijn er recent nog problemen gemeld met deze zenders?

3. Heeft de minister de “intentie” de nodige stappen te zetten om deze zenders uit de ether te halen? Zo ja, welke?

4. Is er reeds contact geweest met de gemeenschappen?

Antwoord ontvangen op 4 september 2008 :

De gegevens, nodig om te antwoorden op de vraag van het geachte lid, werden door de dienst voor het Strafrechtelijk Beleid opgevraagd bij de bevoegde instanties. Het resultaat hiervan zal later worden meegedeeld.