S. 4-964 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden
Martine Taelman    Nele Lijnen   

pensioenregeling
overdracht van pensioenrechten
beroepsleven
deeltijdarbeid
geregistreerd samenwonen
uitkering aan nabestaanden
gehuwde persoon

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-964/1 4-964/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2008   Indiening Doc. 4-964/1 4-964/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving