Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6199

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Dragen van een veiligheidsgordel - Vrijstelling voor bepaalde categorieŽn van personen - Aantallen

verkeersveiligheid
veiligheidsinrichting

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2907

Vraag nr. 4-6199 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen met een handicap en zwangere vrouwen kunnen een aanvraag tot vrijstelling op het dragen van een veiligheidsgordel indienen bij de directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid vergezeld van een doktersattest.

Vandaar mijn vragen aan de geachte Staatssecretaris :

1. Hoeveel aanvragen tot vrijstelling voor het dragen van een veiligheidsgordel ontving de directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid in 2008 ? Hoeveel waren dat er in 2007,2006 en 2005 ?

2. Hoeveel van de aanvragen werden in deze periodes geweigerd ? Welke is de voornaamste reden ? Hoeveel bestuurders/passagiers ontvingen een vrijstelling ?

3. Hoeveel mensen zijn er op dit ogenblik vrijgesteld voor het dragen van een veiligheidsgordel ?

4. Hoeveel tijdelijke vrijstellingen werden uitgereikt en hoeveel zonder limietdatum van geldigheid ?