Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7230

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 maart 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw van Antwerpen - Dakverlichting - Kosten in 2009 - Eventuele bijdragen van andere actoren

openbaar gebouw
verlichting
Regie der Gebouwen

Chronologie

17/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
31/3/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-7230 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De dakverlichting van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen heeft hooguit twinitig dagen gefunctioneerd. Dat antwoordde de geachte minister op mijn schriftelijke vraag nr. 4-831. Nochtans werd het bij de opening van het gerechtsgebouw voorgesteld als baken in de stad Antwerpen, waarbij er een potentieel was voor heel wat toeristen, die bij het vallen van de avond een knap verlicht gerechtsgebouw als schouwspel voorgeschoteld konden krijgen.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel geld betaalde onze schatkist aan verlichtingskosten van het dak van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen in 2009?

2. Hoeveel dagen heeft de dakverlichting in 2009 gefunctioneerd?

3. Komt de stad Antwerpen voor een deel tussen in de kosten? Of werden er al andere sponsors gevonden?

4. Indien niet, vindt er minstens overleg plaats over een oplossing of worden er ter zake initiatieven genomen?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat het onderwerp van de vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Justitie.