Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2852

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Haven van Antwerpen - Gestolen en verduisterde voertuigen - Aantallen - Evolutie

haveninstallatie
diefstal
automobiel
zwarte handel
officiŽle statistiek

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/2/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2852 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1298 antwoordde de voorganger van de geachte minister dat in de eerste helft van 2008, honderd achtentwintig gestolen en verduisterde voertuigen onderschept werden in de haven van Antwerpen. In 2006 waren dat er driehonderd achtentwintig, en in 2005 honderd zesennegentig.

Om een inzicht te krijgen op de evolutie van het aantal gestolen wagens dat onderschept wordt in de havens, wenste ik volgende vragen te stellen aan de geachte minister :

1. Hoeveel gestolen of verduisterde voertuigen zijn onderschept in 2008 in de haven van Antwerpen ? Hoeveel waren dat er in 2007, 2006 en 2005 ?

2. Welke marktwaarde hadden deze wagens gemiddeld ?

3. Is er nog sprake van het feit dat het aantal intercepties ongeveer stabiel blijft of lichtjes stijgt, zoals hij op mijn vraag nr. 4-1298 antwoordde ?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. Hoeveel gestolen of verduisterde voertuigen zijn onderschept in 2008 in de haven van Antwerpen? Hoeveel waren dat er in 2007, 2006 en 2005?

2008

205

2007

230

2006

196

2005

328

2. Welke marktwaarde hadden deze wagens gemiddeld?

In 2008 had 49 % van de wagens een waarde van meer dan 25.000 euro, 24 % zelfs meer dan 50.000 euro.

3. Is er nog sprake van het feit dat het aantal intercepties ongeveer stabiel blijft of lichtjes stijgt, zoals op mijn vraag nr. 4-1298 geantwoord?

Hoewel het totale aantal intercepties licht gedaald is tegenover vorig jaar (205 tegenover 230), kan men stellen dat de aanlevering van verdachte wagens stabiel blijft.