Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3870

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 augustus 2009

aan de minister van Justitie

Jeugdrechtbanken - Uitspraken - Aantallen en aard

rechtspraak voor minderjarigen
jeugdcriminaliteit
gesloten opleidingsinstituut
vervangende straf
pleegouder
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

4/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 )
4/11/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3870 d.d. 4 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om inzicht te krijgen in de uitspraken van de jeugdrechtbanken de afgelopen jaren, had ik graag het volgende te weten gekomen van de geachte minister:

1. Hoeveel plaatsingen in een gesloten instelling werden door de verschillende jeugdrechtbanken de afgelopen vijf jaar uitgesproken? Kan hij de cijfers uitsplitsen per jaar en per jeugdrechtbank?

2. In hoeveel gevallen werd de jongere berispt?

3. In hoeveel gevallen werd een dienstverlening opgelegd?

4. In hoeveel gevallen werd de minderjarige in een opvanggezin of gespecialiseerde instelling geplaatst?

5. Hoeveel zaken werden er uit handen gegeven naar een assisenjury of de correctionele rechtbank (wanneer de jongere minstens zestien jaar is en het om een ernstig misdrijf ging)?

6. In hoeveel gevallen werd een jongere geplaatst bij een opvanggezin of gespecialiseerde instelling omwille van een als " misdrijf omschreven feit " of als " problematische opvoedingssituatie "? Kan hij de cijfers uitsplitsen per jaar, per jeugdrechtbank en per leeftijdsgroep (kinderen jongeren dan drie jaar, kinderen tussen drie en zes jaar, kinderen tussen zes en twaalf jaar, jongeren tussen twaalf en achttien)?

Antwoord ontvangen op 4 november 2009 :

Het NICC kan geen antwoord geven op de vragen die gesteld werden in de parlementaire vraag aangaande uitspraken van de jeugdrechtbanken. Hij beschikt momenteel nog niet over betrouwbare cijfergegevens voor wat het niveau van de jeugdrechtbank betreft.

Momenteel wordt werk gemaakt van een verbetering van de registratie op de jeugdgriffies.

Cijfergegevens met betrekking tot het aantal plaatsingen (gesloten instelling, opvanggezin, enz.) en dienstverleningen kunnen mogelijk wel bekomen worden bij de Gemeenschappen die bevoegd zijn voor de uitvoering van de door de jeugdrechter opgelegde maatregelen.