Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2887

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitgekeerde bedragen - Ruimte tot vergoeding van mensen die illegaal in het land verblijven

slachtofferhulp
vergoeding
officiŽle statistiek
slachtoffer
illegale migratie

Chronologie

28/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/2/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2888

Vraag nr. 4-2887 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 1985 werd de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden opgericht. De Commissie keert schadevergoedingen tot 62 000 euro uit aan slachtoffers indien de daders ongekend of onvermogend zijn. In de pers lees ik dat in 2007 12,5 miljoen euro werd uitbetaald terwijl de Commissie 15,7 miljoen euro verkreeg. Veroordeelden, illegaal of legaal in het land, dienen immers 137,5 euro in het Fonds voor slachtofferhulp te storten. Voor drie kwart van de 1 525 dossiers werd er in 2007 uitbetaald. In 2008 werd 10,3 miljoen euro uitbetaald terwijl men 15 miljoen euro inde.

Vandaar mijn vragen :

1. Kan de geachte minister mij gedetailleerde cijfers geven van het totale geÔnde bedrag van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden tussen 1985 en 2009, opgesplitst per jaar ?

2. Kan hij mij gedetailleerde cijfers geven van het totale uitbetaalde bedrag van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden tussen 1985 en 2009, opgesplitst per jaar ?

3. Kan hij mij gedetailleerde cijfers geven over het aantal dossiers dat de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in deze jaren behandelde, opgedeeld per jaar tussen 1985 en 2009 ?

4. Kan hij mij gedetailleerde cijfers geven over het aantal dossiers waarbij er werd overgegaan tot een uitkering door de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in deze jaren, opgedeeld per jaar tussen 1985 en 2009 ? In hoeveel procent van de dossiers werd effectief een uitkering toegekend ?

5. In hoeveel gevallen werd er geen uitkering toegekend, en om welke reden is dat dan meestal (onvolledig dossier, niet voldoen aan enkele voorwaarden, Ö) ?

6. Wat wordt er met het overtollige geld gedaan ?

7. Meent hij dat er voldoende financiŽle ruimte is voor deze commissie om ook slachtoffers die illegaal in het land zijn te vergoeden ?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

Hierna volgt het antwoord op uw eerste vraag. De andere vragen behoren niet tot mijn bevoegdheid.

De ontvangsten van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden zijn ingeschreven in de Rijksmiddelenbegroting bij de lopende fiscale ontvangsten onder het artikel 38.03. van de Administratie van de BTW., de registratie en de domeinen.

Deze ontvangsten omvatten :

In de huidige stand van zaken is het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de bijdragen en de teruggevorderde financiële hulp. Wanneer het ICT-investeringsproject STIMER volledig zal zijn geïmplementeerd, zullen gedetailleerdere statistieken kunnen geleverd worden.

Bovendien wordt gewezen op de bijzondere aard van de terug te vorderen financiële hulp. De wet voorziet inderdaad dat de hulp wordt toegekend indien het slachtoffer geen afdoende en voldoende herstel van zijn schade van het gerecht heeft kunnen ontvangen (wet van 1 augustus 1985.houdende fiscale en andere bepalingen, artikel 31bis, § 5). De hulp kan ook gevraagd worden als de dader onbekend is (wet van 1 augustus 1985, artikel 31bis, § 3). Van zodra de hulp is toegekend belast de Commissie mijn administratie met de invordering ervan bij de dader. Aangezien deze meestal onvermogend of zelfs onvindbaar is, zijn de kansen op invordering van de toegekende hulp zeer beperkt.

In de onderstaande tabel gaat de totale netto-opbrengst van de ontvangsten van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden voor de budgettaire jaren 1991 tot 2008. De ontvangsten betreffende het jaar 2008 zijn voorlopig.

BOETEN VAN VEROORDELINGEN IN ALLERHANDE ZAKEN

(Ontvangsten toegewezen aan het Fonds bestemd ter vergoeding van de slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden)
38.03

1991

61 451 124 francs belges


1992

62 996 951 francs belges


1993

67 594 826 francs belges


1994

139 494 650 francs belges


1995

186 418 667 francs belges


1996

227 510 026 francs belges


1997

220 256 632 francs belges


1998

228 774 796 francs belges


1999

229 903 810 francs belges


2000

226 817 209 francs belges


2001

248 558 471 francs belges


2002

6 041 614,44 euros


2003

6 590 861,45 euros


2004

7 336 828,78 euros


2005

7 897 955,94 euros


2006

12 827. 684,72 euros


2007

15 737 509,58 euros


2008

17 301 598,65 euros (

)

(1) Voorlopig.