Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3871

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 augustus 2009

aan de minister van Justitie

Virtuele kansspelen - Processen-verbaal - Aantallen - Gevolgen

kansspel
internet
speelhal
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek

Chronologie

4/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 )
12/10/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3872

Vraag nr. 4-3871 d.d. 4 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

" Voor virtuele pokerspelen wordt consequent een proces-verbaal opgesteld voor het parket ", antwoordde de minister van Justitie op de vraag om uitleg nr. 4-828 (Handelingen nr. 4-69 van 26 maart 2009, blz.35).

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

Hoeveel processen-verbaal werden de afgelopen vijf jaar opgesteld inzake virtuele pokerspelen en online gokken?

Merkt de geachte minister tendensen in deze cijfers?

In hoeveel gevallen werden processen-verbaal opgemaakt ten opzicht van de kansspelsector (het illegaal aanbieden van online weddenschappen en pokerspelen)?

In hoeveel van de gevallen werden gebruikers (minderjarigen en volwassenen) beboet voor het deelnemen aan dergelijke weddenschappen of gokspelen? Kan hij deze cijfers uitsplitsen per leeftijdscategorie?

Antwoord ontvangen op 12 oktober 2009 :

Op basis van de beschikbare gegevens blijkt dat er sinds 1 januari 2006 door de controlecel van de Kansspelcommissie in totaal vijfenveertig processen-verbaal inzake internetsites met virtuele pokerspelen en online gokken werden opgesteld.

Het betreft processen-verbaal inzake de exploitatie van een illegale goksite op het internet of processen-verbaal inzake de publiciteit voor dergelijke illegale goksites.

Beide worden immers door de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers strafrechtelijk gesanctioneerd door respectievelijk artikelen 63 en 64 van diezelfde wet.

Zoals blijkt uit de jaarrapporten van de Kansspelcommissie is er een duidelijke stijgende tendens wat betreft het aanbod van illegale goksites op het internet.

Sinds 2009 hanteert de Kansspelcommissie dan ook in sommige gevallen een meer pragmatische aanpak met het oog op een werkelijk resultaat ter bestrijden van deze virtuele kansspelen.

Zo kwam de Kansspelcommissie als expert tussen in een aanhangige procedure bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) met als gevolg dat een reclamespot voor een grote illegale goksite definitief van het scherm verdween.

In al die gevallen werden de processen-verbaal opgesteld ten opzicht van de kansspelsector, bijna steeds buitenlandse operatoren met een zetel in Malta of Gibraltar.

Nooit worden er processen-verbaal opgesteld ten opzichte van de gebruikers of werden deze gebruikers beboet. Immers in de huidige stand van de wetgeving is de deelname aan illegale kansspelen – zowel reëel als virtueel – niet strafbaar en is er dus ook geen boetesysteem voor spelers voorzien. Een verdere opsplitsing qua leeftijd is bijgevolg dan ook niet mogelijk.