Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1558

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 5 september 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Station Antwerpen - Renovatie van de gevel en de koepel

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
grootschalige projecten
begroting
hinder

Chronologie

5/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-1290
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2426

Vraag nr. 4-1558 d.d. 5 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op zaterdag 21 juni 2008 werd de koepel van het Centraal station te Antwerpen opnieuw opengesteld. Tussen mei 2007 en juli 2009 worden de gevel en de koepel onder handen genomen. De kostprijs werd begroot op 8,75 miljoen euro. Aan de koepel zelf is heel wat koper aangebracht. Koper dat in prijs gestegen is, samen met nog enkele andere bouwmaterialen.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

1. Haalt de NMBS de voorziene einddatum met de werken aan de gevel en de koepel van het Centraal station te Antwerpen?

2. Wordt de geraamde kostprijs (8,75 miljoen euro) overschreden door de werkelijke kosten (onder andere door de gestegen prijzen van bouwmaterialen)?

3. Plant de NMBS een initiatief naar de reizigers toe in 2009, omdat zij twee jaar lang hinder hebben ondervonden van de werken?