Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7244

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 maart 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evolutie van het aantal - Kosten voor de NMBS

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord
officiële statistiek

Chronologie

17/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
15/4/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7245

Vraag nr. 4-7244 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal zelfmoorden op de spoorwegen stijgt. Dat vernam ik in het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op mijn schriftelijke vraag nr. 4-2824.

In 2008 stelde de spoorwegpolitie 121 zelfmoorden en 60 zelfmoordpogingen vast. In 2007 waren dat 114 zelfmoorden en 58 zelfmoordpogingen

Om inzicht te krijgen of er daadwerkelijk sprake is van een stijging van het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen, wenste ik volgende vragen te stellen:

1. Hoeveel gevallen van zelfmoord(poging) heeft de spoorwegpolitie in 2009 vastgesteld? Is dat cijfer vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren?

2. Hoeveel uren vertraging hebben dergelijke incidenten de NMBS in 2009 gekost? Hoeveel treinen werden hierdoor afgeschaft?

3. Hoeveel begrootte de NMBS het financiële verlies (beschadiging treinstellen, opgelopen vertragingen, enz.) in die periodes? Werden er bedragen gerecupereerd via de nabestaanden? Zo ja, hoeveel?

4. In welke maanden gebeuren de meeste zelfmoorden of zelfmoordpogingen? Is dit een seizoensgebonden fenomeen (wanneer de bladeren vallen of de bomen botten)?

Antwoord ontvangen op 15 april 2010 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven.