Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-580

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen

ruimtelijke ordening
overtreding
gerechtelijke vervolging
voorschriften voor de stedenbouw
verblijfplaats
tweede woning
bevolkingsregister

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
3/10/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-164

Vraag nr. 4-580 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De rechtbank van eerste aanleg in Turnhout heeft op 26 november 2007 zeven bewoners van weekendhuizen in de Antwerpse gemeente Herselt veroordeeld. Zij moeten binnen het jaar een ander adres hebben als hoofdverblijfplaats. Het betrof een burgerlijke procedure ingesteld door de gemeente. Nochtans vormt een permanente inschrijving een inbreuk op de stedenbouwwetgeving, en kan dus strafrechterlijk worden vervolgd.

Gemeenten zijn verplicht om inwoners die zich vestigen in weekendzones voorlopig in te schrijven in de bevolkingsregisters. Tezelfdertijd moet de gemeente in principe een proces-verbaal opmaken wegens inbreuk op de stedenbouwwetgeving. Wanneer, binnen de drie jaar, de gemeente geen actie onderneemt of het parket niet vervolgt, wordt de inschrijving definitief.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Graag zou ik een overzicht krijgen van de voorlopige inschrijvingen in de Kempense gemeenten?

2. Hoeveel processen-verbaal werden, uitgesplitst per gemeente, opgemaakt?

3. Hoeveel vervolgingen werden ingesteld door de parketten?

Antwoord ontvangen op 3 oktober 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder antwoord op haar vragen.

Hieronder vindt het geachte lid een tabel met de gevraagde cijfergegevens (toestand op 14 december 2007) voor elk van de Kempense gemeenten gelegen in de provincie Antwerpen, dit op basis van de registratie in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

— Kolom (1) geeft het aantal voorlopige inschrijvingen weer.

— Kolom (2) geeft het aantal gevallen weer waarbij, binnen de drie maanden na de voorlopige inschrijving, door de gemeente een administratieve of gerechtelijke procedure werd ingezet om een einde te maken aan de onregelmatige toestand. Voor wat de de inschrijving in weekendverblijven betreft, houdt dit in dat, in elk van deze gevallen, de gemeente een procesverbaal liet opmaken omtrent de stedenbouwkundige inbreuk.

Gemeente

(1)

(2)

Arendonk

-

-

Balen

86

84

Beerse

39

1

Dessel

1

-

Geel

123

92

Grobbendonk

126

113

Heist-op-den-berg

20

10

Herentals

116

15

Herenthout

6

-

Herselt

162

44

Hoogstraten

-

-

Hulshout

-

-

Kasterlee

2

2

Laakdal

226

8

Lille

694

95

Meerhout

8

-

Merksplas

93

93

Mol

31

3

Nijlen

16

15

Olen

42

-

Oud-Turnhout

30

21

Ravels

-

-

Retie

23

13

Rijkevorsel

89

89

Turnhout

18

-

Vorselaar

-

-

Vosselaar

-

-

Westerlo

39

39

Totaal

1 990

737

De derde vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega de minister van Justitie en Institutionele Hervormingen (scriftelijke vraag nr. 4-668).