Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5290

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Kempen - Hartcentrum - Vestiging - Negatief advies van de Raad van State - Nieuw initiatief - Samenwerking met de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Gouverneur van provincie Antwerpen - Rol

ziekenhuis
hart- en vaatziekte
Antwerpen
medisch centrum

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4550

Vraag nr. 4-5290 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kempense hartpatiŽnten moeten op dit moment naar Leuven of Antwerpen. In de Kempen is er immers geen gespecialiseerd hartcentrum. De Vlaamse regering vond echter eerder al dat de Kempen hier recht op hebben, onder andere omwille van demografische redenen en omdat de dichtstbijzijnde centra tamelijk ver gelegen zijn.

Op 13 augustus 2009 velde de Raad van State echter een arrest waardoor de rechtsgrond om een hartcentrum in deze Antwerpse regio wegvalt.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1. Op welke grond baseerde de Raad van State zich om een negatief arrest te vellen?

2. Wanneer denkt de geachte minister een nieuw initiatief te kunnen doen om tot regelgeving te komen?

3. Is zij voorstander van een hartcentrum in de Kempen?

4. Welke procedure zal zij volgen met haar Vlaamse collega opdat dit hartcentrum er kan komen?

5. Wat is de rol van de Antwerpse provinciegouverneur in deze kwestie, en wie zal de definitieve knoop doorhakken met betrekking tot de locatie van de hartcentra?