Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-158

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Strafinstelling Herentals - Uitbreiding van de capaciteit - Stand van zaken (Ombouwen van een kazerne - Wijziging van de zonering - Aanbesteding)

strafgevangenis
openbare aanbesteding
militaire basis
ruimtelijke ordening
stedenbouw
overheidsopdrachten

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
12/2/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-157
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-73

Vraag nr. 4-158 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering besliste om in Herentals een nieuwe instelling te bouwen door een kazerne om te bouwen tot gevangenis. Volgens de laatste gegevens zou tegen december een aannemer bekend moeten zijn. De minister van FinanciŽn, Didier Reynders, liet me toen weten dat de kazerne in een recreatiegebied ligt, waardoor de zonering moest gewijzigd worden. Tevens verwachtte hij dat het aanbestedingsdossier pas eind dit jaar zou klaar zijn.

Hoever staat het met dit dossier? Is de zonering van het gebied waarin de kazerne ligt al veranderd?

Hoever staat het met het aanbestedingdossier? Welke timing volgt de geachte minister verder, wanneer denkt zij dat deze nieuwe instelling operationeel kan zijn?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2008 :

Naar aanleiding van haar vermelde vraag kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken :

Voor het wijzigen van de bestemming van het gebied waarin de aan te kopen militaire kazerne is gelegen, is een wijziging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) noodzakelijk. Vooraleer verdere concrete stappen in dit dossier kunnen gezet worden dient het resultaat afgewacht te worden van het openbaar onderzoek dat zal lopen tot mei/juni 2008. De finalisatie van de wijziging van het PRUP is voorzien rond eind 2008-begin 2009.

De projectstudie heeft reeds een aantal voorbereidende stadia doorlopen. Zodra blijkt dat het project effectief kan doorgaan (na het openbaar onderzoek) zal de studie worden geïntensifieerd zodat de werken kunnen starten in 2009. Behoudens onvoorziene omstandigheden wordt de oplevering van de werken voorzien voor eind 2011