Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1272

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Brussels Airport - Diefstallen -Aantallen - Informatie voor de reizigers

luchthaven
diefstal
politie
rechten van passagiers

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
11/8/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1271
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1273

Vraag nr. 4-1272 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de Federale Politie 2007 lees ik op pagina 73 dat het aantal diefstallen en gauwdiefstallen op Brussels Airport stijgt. In 2006 waren er 678 vastgestelde feiten rond diefstallen, en 303 rond gauwdiefstallen. In 2007 waren dat er 785 diefstallen en 330 gauwdiefstallen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel gevallen van diefstal/gauwdiefstal heeft de luchtvaartpolitie tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008 vastgesteld? Is dit cijfer vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar?

2. Zijn de reizigers voldoende geÔnformeerd over het gevaar van potentiŽle (gauw)dieven in Brussels Airport? Zo neen, welke acties zouden nog ondernomen kunnen worden?

Antwoord ontvangen op 11 augustus 2008 :

1. De eerste vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken (schriftelijke vraag nr. 4-1273).

2. Volgens het protocolakkoord afgesloten tussen luchthaveninspectie (Brussels Airport Company), luchtvaartinspectie (DGLV) en federale politie, zijn de eerste twee partijen bevoegd voor luchtvaartbeveiliging terwijl de federale politie bevoegd is voor misdrijven van gemeen recht (waaronder zakkenrollerij).

Brussels Airport ondersteunt de acties van de federale politie op dit laatste vlak via sensibilisatiecampagnes op diens website evenals via de uitzending van waarschuwingen.