Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1672

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 1 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Betwistingen van omgangsregeling bij scheiding - Beslissingen tot plaatsing

minderjarigheid
rechtspraak voor minderjarigen
kinderbescherming
echtscheiding
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

1/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2554

Vraag nr. 4-1672 d.d. 1 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming geeft de jeugdrechter verschillende mogelijkheden om tussen te komen wanneer een minderjarige zich in een problematische opvoedingssituatie bevindt.

Zulke situatie kan ontstaan bij betwistingen tussen gescheiden ouders over het omgangsrecht van de minderjarige en kunnen er in uitzonderlijke gevallen toe leiden dat de minderjarige voor korte tijd wordt geplaatst in een instelling van de bijzondere jeugdzorg.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

Zijn er cijfers beschikbaar, uitgesplitst per arrondissement, over het aantal beslissingen tot plaatsing die door de jeugdrechter worden genomen naar aanleiding van betwistingen over de omgangsregeling ?

Welke is de leeftijd van deze minderjarigen die geplaatst worden ?