S. 4-590 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland
Martine Taelman    Patrik Vankrunkelsven   

verkiezing
stemming bij volmacht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-590/1 4-590/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/2/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/2/2008   Indiening
Herindiening Kamer 51-1431/1.
Doc. 4-590/1 4-590/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
6/3/2008   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/4/2009   Inschrijving op agenda
2/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/3/2008   Verzending naar commissie
24/3/2009   Inschrijving op agenda
24/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
24/3/2009   Inleidende uiteenzetting door Guido De Padt,
minister van Binnenlandse Zaken
24/3/2009   Bespreking
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Bespreking
31/3/2009   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 4-1253/1
31/3/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
2/4/2009   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 2/4/2009
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 24/3/2009, 31/3/2009

Kruispuntbank van de wetgeving