Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2889

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 januari 2009

aan de minister van Justitie

Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen - Kempen

ruimtelijke ordening
overtreding
gerechtelijke vervolging
voorschriften voor de stedenbouw
verblijfplaats
tweede woning
bevolkingsregister

Chronologie

28/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
6/3/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2890

Vraag nr. 4-2889 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gemeenten zijn verplicht om inwoners die zich vestigen in weekendzones voorlopig in te schrijven in de bevolkingsregisters. Tezelfdertijd moet de gemeente in principe een proces-verbaal opmaken wegens inbreuk op de stedenbouwwetgeving. Wanneer, binnen de drie jaar, de gemeente geen actie onderneemt of het parket niet vervolgt, wordt de inschrijving definitief.

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-99 deelde de voorganger van de geachte minister van Binnenlandse Zaken mee dat er op 14 december 2007 welgeteld 1 990 voorlopige inschrijvingen waren in de Kempense gemeenten en 737 processen-verbaal hierover werden opgemaakt.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister om vergelijking met het cijfermateriaal van 2007 mogelijk te maken :

1. Graag zou ik een actueel overzicht krijgen van de voorlopige inschrijvingen in de Kempense gemeenten, uitgesplitst per gemeente.

2. Hoeveel processen-verbaal werden, uitgesplitst per gemeente, opgemaakt ?

3. Hoeveel vervolgingen werden ingesteld door de parketten ?

Antwoord ontvangen op 6 maart 2009 :

De statistische databank van het College van procureurs-generaal bevat niet voldoende gedetailleerde gegevens om deze zaken te onderscheiden binnen het geheel van zaken met betrekking tot inbreuken op de stedenbouwwetgeving.