Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2851

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Illegale immigratie - Vaststellingen - Evolutie - Andere migratiekanalen

illegale migratie
mensenhandel
officiŽle statistiek
politie
buitenlandse staatsburger

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
22/4/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2850

Vraag nr. 4-2851 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de federale politie 2006 lees ik op blz. 16 dat het aantal illegalen die de scheepvaartpolitie heeft opgepakt, significant daalt. In 2004 werden nog 2 894 vaststellingen gedaan met betrekking tot illegale immigratie en mensensmokkel, in 2005 waren dat er 1 539, en in 2006, 873.

Vandaar mijn vragen :

1. Hoeveel vaststellingen van illegale immigratie en mensensmokkel deed de scheepvaartpolitie in 2008 en in 2007 ?

2. Geven deze cijfers opnieuw een dalende trend weer ?

3. Hoe verklaart de geachte minister deze dalende trend ? Zijn er verschuivingen merkbaar in de manier waarop illegalen naar ons land komen en onderschept worden ?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de minister van Migratie- en asielbeleid.