Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-167

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Comité van aankoop - Schattingsverslagen - Lange wachttijden

aankoopcomité
gemeente
onroerend eigendom

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
23/1/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-89

Vraag nr. 4-167 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende gemeentebesturen wachten al meerdere maanden op officiële schattingsverslagen van het Comité van aankoop. Indien een gemeente een gebouw wenst te kopen of verkopen, dient zij langs deze dienst te passeren. Omdat de verslagen op zich laten wachten, kunnen gemeentebesturen geen beslissingen nemen omtrent een aankoop of verkoop. Vaak zijn dit echter urgente zaken en een potentiële verkoper staat niet altijd te springen om een maandenlange procedure af te wachten vooraleer zijn eigendom aan de betrokken gemeente te verkopen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel dossiers van gemeentebesturen werden er tot nu toe in 2007 ingediend bij het Comité van aankoop?

2. Hoeveel dossiers zijn er op dit moment in behandeling en/of afgehandeld?

3. Wat is de gemiddelde behandelingstermijn van een dossier bij het Comité van aankoop?

4. Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsten per regio?

Antwoord ontvangen op 23 januari 2008 :

De tekst van het antwoord op deze schriftelijke vraag is dezelfde als die van het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 4-89 van mevrouw Martine Taelman.