Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-985

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 mei 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques

arbeidsongevallenverzekering
bijkomend voordeel
verzekeringsovereenkomst
dienstpersoneel

Chronologie

16/5/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 )
11/9/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-987
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-988

Vraag nr. 4-985 d.d. 16 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verzekeringsmaatschappijen sturen gezinnen de laatste tijd een brief waarin ze melden dat werkgevers bij de arbeidsongevallenwet van 10†april†1971 verplicht zijn om voor hun personeel een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. Zij raden dan ook aan om bij hen een verzekering af te sluiten. Wel wijzen ze er op dat PWA- of Gezinsbondmedewerkers al verzekerd zijn via hun organisatie.

Vandaar mijn vragen:

1. Zijn gezinnen die gebruik maken van dienstencheques niet automatisch verzekerd voor arbeidsongevallen die hun personeel zou oplopen? Zit dit niet geÔntegreerd in het systeem? Zo nee, is de geachte minister van plan om dat toch te doen?

2. Zo ja, vindt de geachte minister dat dergelijke mailings misleidend zijn en de consument aanzetten tot het afsluiten van onnodige verzekeringscontracten?

Antwoord ontvangen op 11 september 2008 :

Hierbij heb ik de eer het geachte lid de volgende inlichtingen mede te delen.

1. In het systeem van de dienstencheques zijn de erkende ondernemingen verplicht om het personeel dat zij via dit systeem tewerkstellen te verzekeren tegen arbeidsongevallen.

2. Voor het personeel dat niet via dienstencheques, PWA of de Gezinsbond wordt tewerkgesteld dient het tewerkstellende gezin een verzekering te sluiten. Bijgevolg is de mailing waarvan sprake niet misleidend.