Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2434

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

NMBS - Treinverbindingen - Overvolle treinen - Vertragingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
reizigerstarief

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
11/3/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1750

Vraag nr. 4-2434 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de vierde week van september 2008 zijn de hogescholen en universiteiten weer van start gegaan. Het openbaar vervoer, en de NMBS, dient dus heel wat extra reizigers te verwelkomen na enkele maanden zomervakantie die traditioneel gezien op enkele lijnen rustiger zijn. Op de trein L 2978, die vertrekt in Bouwel om 7u50 met aankomst in Lier om 8u03, stelt men vast dat de trein overvol zit. Mensen die extra betalen voor eerste klas zitten in een overvolle wagon. Als er geen plek meer is in tweede klas is het uiteraard logisch dat zij in eerste klas reizen.

Kortom : de trein is veel te klein en mensen vragen zich terecht af of het nog zinvol is om een ticket met meerprijs te betalen voor eerste klas. Zelfs de treinbegeleiders op deze lijn geven toe dat het weggesmeten geld is om een ticket eerste klas aan te schaffen op zo'n overvolle trein.

Tijdens de periode van de festivals, rond juni en juli, had deze trein twee extra rijtuigen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Erkent de geachte minister het probleem van overvolle spitstreinen, zoals bijvoorbeeld de L 2978 ?

2. Meent zij dat de aankoop van een ticket om in eerste klas te reizen in dergelijk geval weggesmeten geld is, temeer omdat het comfort ook daar achteruitgaat als de trein overvol is ?

3. Meent zij dat het mogelijk is enkele spitstreinen, waaronder de L 2978 te verlengen tot zes rijtuigen net zoals dat het geval was in de zomerperiode ? Zo ja, welke andere treinverbindingen krijgen bijkomende wagons ?

4. Indien niet, wenst zij dit bespreekbaar te maken met de NMBS dit najaar wanneer de vervoersmaatschappij een nieuwe dienstregeling opstelt ?

5. Meent zij dat met de verzuchtingen van de Kempense treinreiziger rekening dient gehouden te worden (ik denk dan onder andere aan de verbinding Turnhout-Manage die deze week op de trein Turnhout-Brussel van 7u35 te Lier naar Brussel Noord op 8 september 2008 twaalf minuten vertraging, op 9 september 2008 acht minuten vertraging en op 10 september 2008 twintig minuten vertraging hadů) wanneer de NMBS zijn nieuwe dienstregeling opstelt ? Welke concrete maatregelen stelt de NMBS voor aan de Kempense reiziger ? Of zal de ellende blijven duren voor hen ?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2009 :

1.2, 3 en 4. Bij de analyse van de overbezettingen wordt voor iedere trein afzonderlijk gekeken hoe dit probleem kan verholpen worden. Dit gebeurt indien mogelijk door rijtuigen toe te voegen, voor zover er nog rijtuigen beschikbaar zijn.

In andere gevallen is een oplossing op korte termijn niet mogelijk.

Zo werd de trein L2978 Mol - Antwerpen, sinds 14 december 2008 met twee rijtuigen verlengd. Er zijn nu zes rijtuigen in plaats van vier, wat wil zeggen dat het aantal beschikbare zitplaatsen gestegen is van 300 naar 450.

  1. 5. De oorzaken van onregelmatigheden bij het treinverkeer worden van dichtbij opgevolgd. In samenspraak met alle partijen (NMBS, Infrabel) wordt naar oplossingen gezocht om de regelmaat van het treinverkeer te bevorderen.

Op de relatie Brussel-Turnhout hebben vooral de treinen die om 16.37 uur en 17.37 uur uit Brussel-Zuid vertrekken een slechte stiptheid. De slechte stiptheid is vooral een gevolg van problemen met het materieel, maar ook voor een deel van exploitatieproblemen.

De bestaande infrastructuur in de Kempen (enkelsporige baanvakken, niet geëlectrificeerde secties) maakt het inleggen van bijkomende treinverbindingen zeer moeilijk. Er wordt evenwel bestudeerd wat kan gedaan worden om het bestaande aanbod toch uit te breiden of te optimaliseren. Naargelang van de technische mogelijkheden en de beschikbaarheid van het nodige treinmaterieel en personeel zullen dergelijke optimalisaties zeker doorgevoerd worden om tegemoet te komen aan de grieven van de Kempische reiziger.