Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-251

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 januari 2008

aan de minister van Justitie

Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding - Evolutie aantal scheidingen

echtscheiding
officiële statistiek

Chronologie

25/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
28/2/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-251 d.d. 25 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding – die een versoepeling inhoudt ten aanzien van de oude wet – van kracht ging op 1 september 2007 steeg het aantal te behandelen zaken in het gerechtelijk arrondissement Gent blijkbaar met een kwart.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vraag:

Zijn er cijfers beschikbaar, per gerechtelijk arrondissement, over het aantal echtscheidingen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet (periode 2006 – begin 2007) en na 1 september 2007?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2008 :

De afdeling Statistiek van de FOD Justitie publiceert cijfergegevens inzake het aantal echtscheidingen die werden ingeleid bij de rechtbanken van eerste aanleg. Deze cijfergegevens worden gepubliceerd op de website van de FOD Justitie.

De recentste jaargang betreft het burgerlijk jaar 2005.

Deze publicaties geven enkel jaartotalen weer. Inzake de periode van 1 januari 2007 tot 31 augustus 2007 en de periode van 1 september 2007 tot 31 december 2007 zijn er geen cijfergegevens beschikbaar aangezien deze nog niet werden aangevraagd bij de afdeling Statistiek.