Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-65

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 november 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie

Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Evaluatie

persoonlijk wapen
vuurwapen
verboden wapen
handvuurwapens

Chronologie

13/11/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-150

Vraag nr. 4-65 d.d. 13 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 8 juni 2006 werd de nieuwe “wapenwet” van kracht. Wapenvergunningen blijken langer op zich te laten wachten dan de vooropgestelde vier maanden.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Is deze wapenwet al geëvalueerd?

2. Wat zijn de resultaten tot op heden? Kan zij de sterktes en zwaktes van deze wet toelichten?