Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3866

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Obesitas - Bariatrische ingrepen - Terugbetaling - Minderjarigen

voedingsziekte
remgeld
ziekteverzekering
chirurgie

Chronologie

4/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 )
25/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3866 d.d. 4 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op het niveau van de National Institutes of Health (NHI), is er een consensus over de criteria voor bariatrische ingrepen.

" De terugbetaling van bariatrische ingrepen is nu uitgebreid tot personen met een body mass index (BMI) van meer dan 35, met diabetes als comorbiditeit, in plaats van de huidige BMI-drempel van 40.

Vooreerst gaat het in het bariatrisch overleg stricto sensu niet over de evaluatie van de eventuele onderliggende endocriene oorzaak, maar wel over de chirurgische indicatiestelling. Bij het eindadvies over de terugbetaling van de patiŽnten met een BMI tussen 35 en 40, zal er echter een endocrinologische evaluatie moeten zijn. " Dit antwoordde de geachte minister op een mondelinge vraag (nr. 2582 - Integraal Verslag Commissie Volksgezondheid, CRIV 52 COM 130, blz. 24 en volgende) van mijn collega Katia Dellafaille in de Kamer.

Op dit ogenblik geldt dus de terugbetaling van zo'n ingreep enkel voor mensen met een BMI van meer dan 40 en voor mensen met een BMI tussen 35 en 40 wanneer er bijkomende indicaties zijn (zoals diabetes).

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister:

Wat is het standpunt van de geachte minister met betrekking tot minderjarigen? Soms hebben conservatieve middelen (dieet, begeleiding, Ö) geen succes. Ook minderjarigen zouden nood kunnen hebben aan dergelijke ingrepen om gezondheidsredenen.

Antwoord ontvangen op 25 september 2009 :

De Technische geneeskundige raad, ingesteld bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen (RIZIV), heeft een voorstel gedaan voor uitbreiding van de indicaties waarbij een heelkundige ingreep voor de behandeling van obesitas kan vergoed worden bij een BMI vanaf 35.

Ook in dit nieuwe voorstel is de leeftijdsgrens van 18 jaar behouden. Men blijft zeer terughoudend dat dergelijke chirurgie uitgevoerd wordt bij kinderen of personen die nog een groeipotentieel hebben.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om in herinnering te brengen dat de overheid voor obese kinderen bijzondere inspanningen doet. Er zijn specifieke programma's voor ambulatoire zorg en eveneens drie centra waarmee een revalidatieovereenkomst is afgesloten voor een residentieel programma van obesitasbehandeling bij jongeren.

Indien er meer wetenschappelijke evidentie ter beschikking komt is het niet uitgesloten dat de criteria voor vergoedbaarheid van heelkundige ingrepen voor obesitas verder worden uitgebreid.