Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2848

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Justitie

Schijnhuwelijken - Statistische informatie - Draaiboek

huwelijk
schijnhuwelijk
Dienst Vreemdelingenzaken
burgerlijke stand
buitenlandse staatsburger

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
16/3/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2848 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1966 meldde de voorganger van de geachte minister me dat het College van procureurs-generaal een werkgroep had samengesteld die een draaiboek zou uitwerken dat richtlijnen voor het parket bevat. Op die manier zouden schijnhuwelijken beter in kaart kunnen gebracht worden en statistische informatie verzameld kunnen worden.

" De tekst zou eind 2008 af moeten zijn ", zo antwoordde hij nog.

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister : hoever staat het met dit draaiboek ?

Antwoord ontvangen op 16 maart 2009 :

De tekst werd door de werkgroep afgerond en moet nu nog worden goedgekeurd door het College van procureurs-Generaal.