Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7458

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 8 april 2010

aan de minister van Justitie

Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Vlaanderen - Projecten - Financiering

drugverslaving
sociale voorzieningen
vervangende straf
begrotingsfonds

Chronologie

8/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7457
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1656

Vraag nr. 4-7458 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Meer dan 60 000 euro heeft vzw De Sleutel in Gent moeten bijpassen via eigen middelen op de loonkosten voor de eigen medewerkers. Voor De Sleutel zou dat bedrag opgelopen zijn tot meer dan 170 000 euro in de periode 2003-2008. Tijdelijk vonden de vzw's een oplossing via het Fonds ter Bestrijding van de Verslavingen. Gezien de doelstellingen van dit Fonds, is het wellicht uitgesloten dat deze vzw's hierop beroep kunnen doen in de toekomst.

Het probleem: gemeenten werven gemeentepersoneel aan die gedetacheerd worden naar een vzw. Vermits Justitie de toelagen van de zevenentwintig medewerkers van een vijftiental AGM-begeleiders (alternatieve gerechtelijke maatregelen) sinds 1996 niet meer heeft aangepast, rekenen Gent en Brugge bij voorbeeld de loonkosten door aan de vzw's met de vraag om die zelf bij te passen voor hun medewerkers omdat ze nooit aan de index werden aangepast of geen rekening gehouden werd met de anciŽnniteit van begeleiders.

Hierdoor dreigt straks ook het pilootproject rond de drugsbehandelingskamer in Gent en het proefproject Proefzorg, waarbij druggebruikers een lichtere straf krijgen voor criminele feiten, als ze zich (verplicht) laten behandelen, op de helling te komen. Deze proefprojecten werden nochtans sterk ondersteund door uw voorganger Jo Vandeurzen (de huidig Vlaams minister van Volksgezondheid). In maart 2008 wou hij de projecten Proefzorg uitbreiden.

Vandaar mijn vragen:

1. Vindt u dergelijke omslachtige regeling nog houdbaar?

2. Is er reeds contact geweest met steden en gemeenten, de ministers van Justitie en Volksgezondheid en de Vlaams minister van Volksgezondheid om een oplossing te bieden aan dit structureel probleem en de betaling van de lonen van de medewerkers? Heeft Justitie de vraag al aan Volksgezondheid gesteld om bij te springen? Zo ja, wat was het antwoord?

3. Staat u nog achter deze projecten en herbevestigt u dus de reeds afgesloten samenwerkingsprotocols, en in een bredere context, ook die van AGW of bewandelt u liever andere paden?

4. Uw voorganger wou proefzorg in andere gerechtelijke arrondissementen invoeren zoals Oudenaarde, Dendermonde, Kortrijk, Brugge, Ieper en Veurne. Wat waren de resultaten van de door hem aangekondigde haalbaarheidsstudie?