Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1284

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Renovatie

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
ministerie

Chronologie

24/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
21/10/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1285

Vraag nr. 4-1284 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Brusselse justitiepaleis staat al een tijd in de stellingen. Recent kocht de overheid de stellingen van de eigenaar die failliet ging. De renovatie van het gebouw is volop aan de gang. Experts proberen nu uit te maken welke renovaties het meest dringend zijn, en welke op langere termijn kunnen aanvatten.

De kosten om dit justitiepaleis dat meer dan 125 jaar oud is, te onderhouden, zijn navenant.

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Brussel in 2007? Kan de geachte ministers de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

2. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Brussel tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2008? Kan hij de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, …)?

3. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren? Wordt er meer uitgegeven, waarom?

4. Hoever staat het met de renovatie van het justitiepaleis in Brussel? Welke werken worden momenteel aangepakt, welke zijn in de pipeline?

5. Wat zijn de conclusies van de experten die planning en timing van de renovatie mee zullen bepalen?

6. Wanneer schatten zijn diensten dat het justitiepaleis in Brussel uit de steigers kan komen?

Antwoord ontvangen op 21 oktober 2008 :

In antwoord op bovenstaande vraag kan ik het geachte lid de volgende gegevens verstrekken:

1. Zie tabel in bijlage

2. Zie tabel in bijlage

3. Volgende investerings- en onderhoudsuitgaven werden gedaan ten behoeve van het justitiepaleis (in euro) :

Jaar

2003 5 361 019,44 2004 3 272.113,00 2005 2 227 685,34 2006 2 628.619,18 2007 1 734 763,31


2008 (ler semester) 582 327,50

Rekening houdend met een bruto-oppervlakte van 186 393 m2, komt dit overeen met een jaarlijkse uitgave tussen 10 en 50 euro per m2.

Op basis van de cijfergegevens, kan men een vertraging van het investeringsritme van de restauratiewerken vaststelien Behalve het dagelijks onderhoud zijn er uiteraard belangrijke investeringen noodzakelijk. Deze investeringen zijn afhankelijk van het goede verloop van de opeenvolgende studiefases en van de goedkeuring van de Koninklijke Commissie voor monumenten en landschappen.

4, Een aanbesteding is voorzien voor oktober 2008 aangaande de voorbereidingsfase voor de restauratie van de sokkel van de koepel en de gevels Er is onder andere voorzien dat de stellingen rondom de koepel hiervoor opnieuw zullen worden opgericht Vervolgens kunnen de eigenlijke restauratiewerken worden aangevat

5 Het voornemen van de Regie der Gebouwen is een gevelrestauratie per drie jaar te voorzien. Er wordt evenwel prioriteit verleend aan de gevelrestauratie aan het Poelaertplein en deze zou in theorie moeten voltooid worden binnen vier jaar. Momenteel worden de opmetingen voorafgaand aan de studie uitgevoerd.

6 De voltooiing van de restauratiewerken van de sokkel van de koepel is voorzien voor het jaar 2012. Deze aan de gevels aan het Poelaertplein wordt voorzien op langere termijn

BIJLAGE

Jaar 2007


Bedragen in euro

Verhouding in procent

Ruwbouw

88.924,22

0,0513

Gevels

449.018,28

0,2588

Deuren en ramen

36 149,40

0,0208

Glaswerk

3.116,96

0,0018

Vloeren en muren

697.542,02

0,4021

Waterdichtheid sanitaire afwatering

109.466,91

0,0631

Speciale technieken

105.968,27

0,0611

Elektriciteit

161.081,44

0,0929

Elektromechanica

55.634,41

0,0321

Roerende goederen

24.322,15

0,0140

Reiniging

3.539,25

0,0020

TOTAAL

1.734.763,31 euro


Jaar 2008 eerste trimester (tot 30 juni)


Bedragen in euro

Verhouding in procent

Ruwbouw

76.908,73

0,132

Gevels

44.199,12

0,076

Deuren en ramen

15.413,80

0,026

Glaswerk

5.264,71

0,009

Vloeren en muren

102.233,40

0,176

Waterdichtheid sanitaire afwatering

251,997,43

0,433

Speciale technieken

5.926,20

0,010

Elektriciteit

57.090,47

0,098

Elektromechanica

11.709,89

0,020

Roerende goederen

6.196,11

0,011

Reiniging

5.387,64

0,009

TOTAAL

582.327,50 euro