Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5545

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Pensioenen - Pensioensparen - Verschillen tussen mannen en vrouwen

pensioenregeling
aanvullend pensioen
spaartegoed
verdeling naar geslacht
officiŽle statistiek

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Rappel
12/4/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2802

Vraag nr. 4-5545 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aanzienlijk meer mannen zochten een aanvullend pensioen dan vrouwen tussen 2000 en 2004. Bovendien stijgt het aantal mannen dat aan pensioensparen doet over die periode veel sterker dan het aantal vrouwen. Dat lees ik in een antwoord op een schriftelijke vraag van toenmalig volksvertegenwoordiger Turtelboom (schriftelijke vraag nr. 51-521 van 13 november 2006, Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-148, blz. 28718).

Om een inzicht te krijgen op de actuele situatie en of deze wijzigde, wenste ik volgende vragen te stellen aan de geachte minister :

1. Hoe is de verdeling tussen mannen en vrouwen met betrekking tot het opbouwen van een aanvullend pensioen van 2000 tot en met 2008 ? Zijn mannen nog steeds eerder geneigd om aan aanvullend pensioensparen te doen ?

2. Heeft zij voor de jaren 2000 tot en met 2008 ook gegevens onderverdeeld in mannen en vrouwen over het aantal aangiften per leeftijdscategorie ?

3. Welke conclusies trekt zij uit deze cijfers ?

Antwoord ontvangen op 12 april 2010 :

De aanvullende pensioenen van de derde pijler waartoe het pensioensparen behoort, worden gereglementeerd door de fiscale wetgeving. Bijdragebetalingen in het kader van het pensioensparen en het lange-termijn-sparen geven recht op belastingvermindering.

Op basis van de aangiftes in de personenbelasting kan de evolutie van het aantal deelnemers binnen de derde pijler, evenals de achtergrondkenmerken van die deelnemers worden onderzocht.

Deze materie behoort evenwel tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van financiën.