Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2839

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Evolutie - Renovatie

ministerie
openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2840
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5148

Vraag nr. 4-2839 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Brussel bedroegen, in 2007, 1 180 701,23 euro. Dat antwoordde de geachte minister op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1285. Tevens bezorgde hij me een gedetailleerde tabel rond de elektriciteitskosten, onderhoudskosten en dergelijke.

Om vergelijking met 2007 mogelijk te maken, en de impact van de stijgende energieprijzen in 2008 op het budget rond onze gerechtsgebouwen in te schatten, wenste ik volgende vragen te stellen :

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Brussel in 2008 ? Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, ...) ?

2. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren ? Wordt er meer uitgegeven en waarom ? Zo ja, op welke begrotingsposten ?

3. Hoever staat het met de renovatie van het justitiepaleis in Brussel ? Welke werken worden momenteel aangepakt, welke zijn in de pipeline ?

4. Wat zijn de conclusies van de experten die planning en timing van de renovatie mee zullen bepalen ?

5. Wanneer schatten zijn diensten dat het justitiepaleis in Brussel uit de steigers kan komen ?