Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5843

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Renovatie van het station Brussel Centraal - Perrons - Ontbreken van zitbanken - Ontbreken van een dienstregeling

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5059

Vraag nr. 4-5843 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het station Brussel-Centraal werden recent de moderniseringswerken in het station en op de perrons afgewerkt.

Toch lijkt het er op, volgens klachten die ik van enkele reizigers ontvang, dat enkele zaken over het hoofd werden gezien. Zo hebben de perrons geen zitbanken en er ontbreekt ook een dienstregeling of een videoscherm met de aankondiging van de treinen, met de respectieve vertraging, die Brussel-Centraal aandoen. Om die info te weten moet een reiziger op het gelijkvloers zijn tussen de winkeltjes of in de centrale hal waar de kassa’s zijn.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1.Mogen de reizigers nog zitbanken op de perrons van Brussel-Centraal verwachten? Sommige mensen, vooral ouderen of mensen met medische problemen, kunnen die heus wel gebruiken. Zo neen, waarom niet? Zo ja, tegen wanneer komen die er?

2.Wat zal worden gedaan voor de communicatie in het station? Volgen er nog (platte) beeldschermen die de volgende treinen aankondigen, zoals het geval is op de gelijkvloerse verdieping van het station? Of moet de reiziger daar samenscholen om zich later pas naar het gepaste perron te begeven?