Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2986

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 februari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

NMBS - Niet-bewaakte parkings - Kosten voor de gemeenten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
parkeerterrein

Chronologie

13/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 )
19/11/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-2986 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bepaalde niet-bewaakte parkings behoren tot het patrimonium van de NMBS. Gemeenten aan stopplaatsen doen de aanleg en zorgen dat de parking wordt onderhouden van dit domein opdat de klanten van de NMBS gebruik kunnen maken van een parking die piekfijn in orde is.

Echter, de gemeenten dienen daarenboven hiervoor een jaarlijkse huurprijs te betalen aan de NMBS. Zelfs als het maar om beperkte bedragen gaat, is er een principieel probleem dat gemeenten, die al een groot deel van de kosten dragen, bijkomend betalen voor parkings doe hoofdzakelijk door klanten van de NMBS worden gebruikt.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Waarom vraagt de NMBS voor openbaar gebruik nog steeds een vergoeding van parkings aan de gemeente terwijl die al het onderhoud doen ?

2. Hoeveel parkings zitten nog in dit systeem ? Welke zijn dat ?

3. Zijn er mogelijkheden om nieuwe afspraken te maken met de gemeenten ?

Antwoord ontvangen op 19 november 2009 :

1. De parkings die van NMBS-Holding zijn, maar door de gemeenten uitgebaat worden, kunnen in twee categorieën verdeeld worden. Er zijn parkings die in kleine wegenis gegeven worden aan de gemeenten. Deze inlijving in de kleine wegenis is kosteloos. De gemeente staat in voor het onderhoud en de reizigers kunnen meestal kosteloos gebruik maken van de parking. Er dient dus geen bijkomende vergoeding betaald te worden door de gemeente aan de NMBS-Holding.

En dan zijn er bepaalde terreinen waar het onderhoud en het beheer van de parking door de gemeente gebeuren. In dergelijke gevallen werd er een bezettingscontract afgesloten tussen de gemeente en de NMBS-Holding. Deze parkeerterreinen zijn echter niet gratis voor de treinreizigers. Zij betalen een bijdrage aan de gemeente om hun voertuig te mogen stallen. Voor dergelijke parkings betalen de gemeenten dan ook aan de NMBS-Holding een bijdrage, vastgelegd in het bezettingscontract, om de parking te mogen uitbaten.

2. Er zijn geen parkings waar een gemeente instaat voor de kosten van het onderhoud, een bijdrage moet betalen aan de NMBS-Holding voor het gebruik van de terreinen en geen inkomsten krijgt van reizigers. Wanneer de gemeente een bijdrage moet betalen aan NMBS-Holding, dan werd dit afgesproken in het bezettingscontract en werd de prijs overeengekomen op basis van de inkomsten die de gemeente uit de parking haalt.

3. Er kan te allen tijde onderhandeld worden over de manier van werken. Wel dient opgemerkt te worden dat dit systeem steeds in onderling overleg goedgekeurd werd en de gemeenten op voorhand de afspraken kenden en hier ook mee akkoord gingen.