Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-436

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 maart 2008

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

HIV - Evolutie van de besmettingen - LeeftijdscategorieŽn - Preventiecampagne

aids
voorkoming van ziekten
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur
bewustmaking van de burgers

Chronologie

4/3/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-557

Vraag nr. 4-436 d.d. 4 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op dit moment bestaat er een soort condoommoeheid bij een aantal mensen. Dat merken we helaas ook aan de statistieken van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV). Elk jaar opnieuw registreert men daar een 1 000-tal nieuwe HIV-infecties. Op zich stijgt dat aantal niet meer. Tussen 2003 en 2006 bleek er een tendens naar stabilisatie te zijn ontstaan. Stabilisatie is een goed teken, maar het zou beter zijn mocht het aantal geregistreerde HIV-besmettingen in ons land erop achteruitgaan. De overheid moet dan ook preventiecampagnes op nationaal vlak blijven ondersteunen. Die campagnes dienen ook opgevolgd te worden en aangepast te worden aan de nieuwe Belgen en migranten. Tevens dienen de homo of biseksuele mannen ook blijvend herinnerd te worden aan de risicoís die zij lopen indien ze onveilig vrijen. In 68,2% van de gevallen heeft een Belgische man immers het HIV-virus opgelopen door seksueel contact met een andere man, zo meldt het WIV. Met HIV kan je oud worden, onze medische know how staat ver. Maar de kosten voor enerzijds de levenskwaliteit van het individu en voor de overheid, zijn navenant. Temeer omdat vooral dertigers maar ook steeds meer jongeren besmet geraken. Een leven lang dienen zij dan een breed assortiment van pillen te slikken. Pillen die onze sociale zekerheid meebetaalt en voorkomen kunnen worden indien er veilig gevrijd werd.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hebt u de cijfers over het aantal HIV-besmettingen die het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid in 2007 registreerde? Kan u deze cijfers vergelijken in een periode vanaf 2000 tot en met heden? Valt daar nog steeds 2005 als piekjaar op? Kan men zeggen dat het aantal geregistreerde besmettingen daadwerkelijk gestabiliseerd is?

2. Blijkt het ook uit uw cijfers dat afgelopen jaar vooral tieners en twintigers een HIV-besmetting oplopen. Is die stijging bij die doelgroep frappant of is het nog vooral een zaak van dertigers?

3. Vindt u het noodzakelijk om op federaal vlak een preventiecampagne te ondersteunen vermits de cijfers niet meteen dalen?