Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5149

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Evolutie - Energieverbruik

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
energieverbruik
ministerie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2841

Vraag nr. 4-5149 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Antwerpen bedroegen, in 2008, 1 043 440,02 euro. Dat antwoord kreeg ik op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1283. Tevens bezorgde de geachte minister me een gedetailleerde tabel rond de elektriciteitskosten, onderhoudskosten en dergelijke.

Om vergelijking met 2007 mogelijk te maken, en de impact van de stijgende energieprijzen in 2008 op het budget rond onze gerechtsgebouwen in te schatten, wenste ik volgende vragen te stellen :

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Antwerpen in 2008 ? Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, ...) ?

2. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren ? Wordt er meer uitgegeven en waarom ?

3. Blijkt uit de energiefactuur (onder andere met name die rond gasverbruik) dat het Vlinderpaleis energie verslindt ? Meent hij dat maatregelen nodig zijn om de energiefactuur van het Vlinderpaleis te drukken (hernieuwbare energie via zonnepanelen, en dergelijke) ?