S. 4-922 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking
Jean-Jacques De Gucht    Paul Wille    Martine Taelman    Patrik Vankrunkelsven   

bio-ethiek
euthanasie
rechtsbevoegdheid
rechten van de zieke

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-922/1 4-922/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/9/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/9/2008   Indiening Doc. 4-922/1 4-922/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie / Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
23/10/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving