S. 4-924 Dossierfiche K. 52-2127

Wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen
Philippe Mahoux   

jurisdictiebevoegdheid
strafrechtspraak
openbaar ministerie
verzachtende omstandigheid
slachtoffer
verschoning
judiciële hervorming
voorlopige hechtenis
niet-beroepsmagistraat
rechtsmiddel
strafprocedure
wetboek van strafrecht
gerechtszitting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-924/1 4-924/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/9/2008
4-924/2 4-924/2 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 11/2/2009
4-924/3 4-924/3 (PDF) Amendementen 8/7/2009
4-924/4 4-924/4 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2009
4-924/5 4-924/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/7/2009
K. 52-2127/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/7/2009
K. 52-2127/2 Advies van de Raad van State 9/9/2009
K. 52-2127/3 Amendementen 24/9/2009
K. 52-2127/4 Amendementen 29/9/2009
K. 52-2127/5 Amendementen 6/10/2009
K. 52-2127/6 Advies van de Raad van State 15/10/2009
K. 52-2127/7 Amendementen 20/10/2009
K. 52-2127/8 Verslag namens de commissie 28/10/2009
K. 52-2127/9 Tekst aangenomen door de commissie 28/10/2009
K. 52-2127/10 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 29/10/2009
K. 52-2127/11 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 29/10/2009
4-924/6 4-924/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 30/10/2009
4-924/7 4-924/7 (PDF) Amendementen 2/12/2009
4-924/8 4-924/8 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/2009
4-924/9 4-924/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/12/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/9/2008   Indiening Doc. 4-924/1 4-924/1 (PDF)
23/10/2008   Inoverwegingneming
23/10/2008   Verzending naar commissie: Justitie
29/1/2009   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie
advies uitgebracht op eigen initiatief van de Hoge Raad voor de Justitie
Doc. 4-924/2 4-924/2 (PDF)
9/7/2009   Inschrijving op agenda
16/7/2009   Algemene bespreking
16/7/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o19) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/10/2008   Verzending naar commissie
26/11/2008   Inschrijving op agenda
26/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Tony Van Parys
26/11/2008   Bespreking
3/12/2008   Inschrijving op agenda
3/12/2008   Hoorzitting met de heer Verstraeten, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
6/1/2009   Inschrijving op agenda
6/1/2009   Niet behandeld
14/1/2009   Inschrijving op agenda
14/1/2009   Bespreking
21/1/2009   Inschrijving op agenda
21/1/2009   Bespreking
4/2/2009   Inschrijving op agenda
4/2/2009   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie
11/2/2009   Inschrijving op agenda
11/2/2009   Regeling der werkzaamheden
18/2/2009   Inschrijving op agenda
18/2/2009   Bespreking
4/3/2009   Inschrijving op agenda
4/3/2009   Bespreking
11/3/2009   Inschrijving op agenda
11/3/2009   Bespreking
18/3/2009   Inschrijving op agenda
18/3/2009   Bespreking
24/6/2009   Inschrijving op agenda
24/6/2009   Gedachtewisseling
met de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie
24/6/2009   Bespreking
30/6/2009   Inschrijving op agenda
30/6/2009   Bespreking
7/7/2009   Inschrijving op agenda
7/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Inschrijving op agenda
8/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
8/7/2009   Aanneming na amendering
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-924/4 4-924/4 (PDF)
14/7/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-924/5 4-924/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/7/2009   Overzending Doc. K. 52-2127/1
24/7/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 112 Bijlage 16/09/2009, p. 7
9/9/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-2127/2
7/10/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 114 Bijlage 14/10/2009, p. 13
15/10/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-2127/6
28/10/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2127/8
29/10/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 119, p. 36-46 + p. 48-82 + p. 88-89
29/10/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-22/o28)
Integraal verslag nr. 119, p. 89
Doc. K. 52-2127/11
29/10/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
30/10/2009   Overzending Doc. 4-924/6 4-924/6 (PDF)
30/10/2009   Verzending naar commissie: Justitie
3/12/2009   Inschrijving op agenda
10/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
10/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-1/o15) Hand. 4-101 Hand. 4-101 (PDF)
Doc. 4-924/9 4-924/9 (PDF)
30/10/2009   Verzending naar commissie
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée, Tony Van Parys
10/11/2009   Regeling der werkzaamheden
18/11/2009   Inschrijving op agenda
18/11/2009   Bespreking
2/12/2009   Inschrijving op agenda
2/12/2009   Bespreking
2/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
2/12/2009   Aanneming zonder amendering
8/12/2009   Inschrijving op agenda
8/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-924/8 4-924/8 (PDF)
10/12/2009   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
11/1/2010   Bekendmaking (751-781)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/7/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 26/11/2008, 3/12/2008, 14/1/2009, 21/1/2009, 4/2/2009, 11/2/2009, 18/2/2009, 4/3/2009, 11/3/2009, 18/3/2009, 24/6/2009, 30/6/2009, 7/7/2009, 8/7/2009, 14/7/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/10/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/12/2009
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 10/11/2009, 18/11/2009, 2/12/2009, 8/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2009 11/1/2010, blz 751-781