Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-171

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Ziekenhuizen - Stewards - Rekrutering en opleiding

ziekenhuis
beveiliging en bewaking
beroepsopleiding

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-172
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-116
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-584

Vraag nr. 4-171 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via de pers vernam ik dat ziekenhuizen de mogelijkheid hebben om stewards in te zetten om de veiligheid daar te garanderen. In nogal wat ziekenhuizen moet de politie blijkbaar optreden tegen diefstal en geweld. Zo’n steward zou de criminaliteit in kaart brengen en pijnpunten rond veiligheid moeten oplossen in een hospitaal. De overheid wil daarvoor 504 laaggeschoolden, jonger dan 30 jaar, inzetten. Zij zouden een opleiding volgen (wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid) alvorens ze de job mogen uitoefenen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Welke ziekenhuizen deden reeds een aanvraag om een steward te verkrijgen met het oog op het verbeteren van de veiligheid?

2. Hoeveel laaggeschoolden heeft de FOD Binnenlandse Zaken reeds gerekruteerd? Geraken alle plaatsen opgevuld?

3. Hoe verloopt het opleidingsprogramma?

4. Kan hij met de aangekondigde 504 stewards in opleiding, aan de huidige vraag voldoen? Naar verluidt zijn er reeds 363 aanvragen gebeurd. Of dient dit project uitgebreid te worden?