Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1274

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 24 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

NMBS - Zelfmoord en zelfmoordpogingen - Aantallen - Kosten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord

Chronologie

24/7/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008)
12/9/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1275

Vraag nr. 4-1274 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de Federale Politie 2007 lees ik op pagina 70 dat het aantal zelfmoord(pogingen) een stijgende trend aangeeft in de vaststellingen van de spoorwegpolitie. Meer mensen kiezen dus om zelfmoord te plegen door zich bijvoorbeeld voor een trein te gooien. In 2007 waren er 116 gevallen, in 2006 waren dat er 84, en in 2005, 82.

De NMBS verhaalt meestal de kosten (beschadiging aan treinstellen, opgelopen vertragingen, enz.) aan de familie van diegene die zichzelf van het leven (wou) beroven.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel gevallen van zelfmoord(pogingen) heeft de spoorwegpolitie tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008 vastgesteld? Is dit cijfer vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar?

2. Hoeveel uren aan vertragingen, en aantal afgeschafte treinen hebben dergelijke incidenten de NMBS tussen 1†januari†2008 en 30†juni†2008, in 2007 en in 2006 gekost?

3. Hoeveel begrootte de NMBS het financiŽle verlies (beschadiging treinstellen, opgelopen vertragingen, enz.) in deze periodes? Hoeveel van deze bedragen werden gerecupereerd via de nabestaanden?

Antwoord ontvangen op 12 september 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. De spoorwegpolitie stelde tussen 1 januari 2008 en 30 juni 2008 negenentachtig zelfmoorden en zevenentwintig zelfmoordpogingen vast.

Tussen 1 januari 2007 en 30 juni 2007 waren dat achtenvijftig zelfmoorden en twintig zelfmoordpogingen.

2 en 3. Het antwoord op die vragen behoort niet tot mijn bevoegdheden.